Portfolio > Something fishy

safety protocol
safety protocol
acrylic on canvas
24"x24"
2017